Ortak Çalışma Alanları Projesi’yle Afet Bölgesine Destek

Endeavor Türkiye, Girişimcilik Vakfı, Habitat Derneği, HAN Spaces ve KAGİDER, deprem bölgesinde afetten en çok etkilenen şehirlerde başlatılmak üzere “Ortak Çalışma Alanları” oluşturmak adına bir konsorsiyum oluşturdu.


Beş kurum, depremden etkilenen şehirlerimizde yerel kalkınma odağında iş birlikleri geliştirmek, ortak çalışma mekanları kurmak ve uzun vadede istihdama katkıda bulunarak şehirlerin ekonomik bağlamda yeniden ayağa kalkmasına destek olabilmek amacıyla bir konsorsiyum oluşturdu.

Projede, Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya‘dan başlayarak bu kentlerde hayatın yeniden başlaması, istihdam yaratılması, afetten etkilenen vatandaşların yeniden çalışma dünyasına katılımının sağlanması veya kolaylaştırılması adına sürdürülebilir proje ve platformları hayata geçirmek amaçlanıyor.

“Mekan” adı verilecek ortak çalışma alanlarında öncelikli olarak çalışma ortamının sağlanması, atölye ve etkinliklerin düzenlenmesi, iş ve girişim dünyasından konuşmacıların ağırlanması, kadın girişimcilerin desteklenmesi, öğrenci ve girişimcilere yönelik ilham veya mentörlük seanslarının düzenlenmesi gibi çalışmaların yapılması hedefleniyor.