Endeavor Connect’in Son Atölyesi: Şirket Kültürünü Dijitalde Korumak

Endeavor’ın girişimcilerle iş dünyasını bir araya getirdiği Endeavor Connect Programı’nın dördüncü ve son atölyesi  İK & Liderlik, 29 Eylül Salı günü gerçekleşti. Atölyede girişimciler için pandeminin uzun dönem etkileri, iyi bir şirket kültürünün temel özellikleri, dijitalde şirket kültürü gibi başlıklar üzerinde duruldu.

İlk panelde Talentmelon Kurucusu Sure Köse Ulutaş; bir şirketin kurucuları temelleri atsa dahi, şirket kültürünün tüm çalışanlarla beraber oluşturulduğunu söyledi. Özellikle son dönemde liderlerin şirket kültürünü onay/müdahale sistemi ile pekiştirmesi, aynı zamanda kültürün interaktif ve dış faktörlerden etkilenen bir değer olduğunu unutmaması gerektiğine değindi.

“İyi bir şirket kültürüne sahip olunduğunda çalışanların kurucular ve birbirleriyle güvene dayalı ilişkiler kurduğunu, fikirlerini açıkça söyleyebildiğini, hata yapmaktan korkmadan risk alabildiğini ve psikolojik olarak güvende hissettiğini görürsünüz. Liderlerin; uzaktan çalışma sisteminde, şirkette büyüme gözlemlendiği koşullarda bile ekibi kendi haline bırakmaması gerek. Güvenilirlik, samimiyet ve itibar; bu üç kriter her seviyeden çalışan için önem arz eden; liderlerin ‘krizi fırsata çevirerek’ etkileşimin kalitesini artırmaya odaklanmasına fazlasıyla katkısı olan değerler.”

İkinci panelde Papara CPO’su Ceran Dereobalı; çalışmaya başladığı yerlerde ilk olarak organizasyonel yapılanma üzerine eğildiğinden bahsetti; ünvanlar, kademe yapısı, yan hak, ücret, prim ve kural setleri doğru ve yarın öbür gün şirket büyüdüğünde hala ihtiyaçlara yanıt verecek şekilde düzenlenmiş olmalı. İşe alımın dijital ortamda gerçekleşmesinin mülakat, trafik, ‘ne giymeliyim?’ gibi stresleri azalttığını da ekledi.

“Tamamen dijital ortama geçilse bile şirket değerleri baki kalıyor. Bu noktada daha girişken olup iletişimi maksimize etmek için elimizden geleni yapmalıyız. Davranış ve niyetleri karşı tarafa doğru ve samimi biçimde aktarabilmek için ekstra çaba harcamak çok önemli.”

 

Başta İstanbul Kalkınma Ajansı olmak üzere, TÜRKONFED, iyzico, Oracle Türkiye ve Viveka’ya, 4 haftadır katılım sağlayan tüm konuşmacılarımıza, kurum temsilcileri ve program girişimcilerine çok teşekkür ederiz!