COVID Anket Sonuçları Basın Lansmanı ile Duyuruldu

Buluşmada Endeavor Yönetim Kurulu Başkanı Emre Kurttepeli ve Genel Sekreteri Aslı Kurul Türkmen, Mart ayında düzenlediğimiz ve pandeminin girişimcilik ekosistemi üzerindeki uzun vadeli etkilerini inceleyen anketin sonuçlarını paylaştılar.

Girişimcilere pandemi döneminde de hissedildiği gibi hızlı değişen şartlara hızlı adapte olabilmenin ve ölçeklenerek büyümenin önemini hatırlatan Kurttepeli, pandemiyle birlikte sadece çalışma yerinin değil, çalışma şekli ve başarı ölçümleme sistemlerinin de değiştiğini iletti.

Buluşmada ayrıca teknokent mevzuatlarının uzaktan çalışma modellerine geçmek isteyen çok sayıdaki şirket için büyük engeller oluşturduğunun, Ar-Ge ve teknoloji odaklı girişimlere sağlanan teşviklerin çoğalması ve hızlandırılması  gerektiğinin altı çizildi.

Mart 2021 COVID anketinin sonuçları ve Emre Kurttepeli’nin girişimcilere tavsiyelerine buradan ulaşabilirsiniz.